Stan zachowania cerkwi

Stan zachowania cerkwi

Cidyło_Piotr_mgr

Wystawa Nieistniejące Świątynie

W przedsionku świątyni i nawie można obejrzeć wystawę „Nieistniejące Świątynie”, która zawiera odrzwia i belkę wotywną z XVII wiecznej cerkwi z Nieznajowej.

Wystawa Kolorowa Cerkiew

W przedsionku świątyni można obejrzeć wystawę „Kolorowa Cerkiew”, która opowiada o kolorach naszej cerkwi.

Wystawa Teologia Ikony

W nawie świątyni można obejrzeć wystawę „Teologia Ikony”, która opowiada o ikonach świątyni.

Historia Parafii i Proboszczów

W prezbiterium świątyni można obejrzeć wystawę „Historia parafii i Proboszczów”, a były to wyjątkowe osobistości. Z naszej parafii pochodziło dwóch dziewiętnastowiecznych biskupów przemyskich. Proboszczem był też pisarz Włodzimierz Chylak i działacz społeczny ks. Kałużniacki.

Szaty liturgiczne

W prezbiterium świątyni można również zobaczyć stare szaty liturgiczne.

Wystawa Kamieniarska

W budynku zabytkowego spichlerza plebańskiego można obejrzeć wystawę o kamieniarzach z Bartnego. Zobaczyć niektóre ich prace i narzędzia.