Ikonostas

Ikonostas został przeze mnie wykonany. Ikony niestety są drukowane. Ikonostas – biały,  nawiązuje do tabernakulum.

Ikona św. Dymitra z Tesalonik z moszczami Świętego.

W naszej cerkwi dzięki Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Paisjuszowi znajdują się moszczy św. Dymitra z Tesalonik.

Tabernakulum

Tabernakulum odnowione w 2019r.

Serbskie chorągwie zakupione po powrocie do Prawosławia

Niestety w bardzo złym stanie

Feretrony

Mała parafia w związku z tym nie używamy ich.

Ikona Bogurodzicy

Nieznanego pochodzenia.