Do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, trafiła właśnie niezwykła szesnastowieczna ikona Chrystusa w Majestacie z cerkwi z Bartnego

Do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, trafiła właśnie niezwykła szesnastowieczna ikona Chrystusa w Majestacie!
A już 16 i 17 grudnia o godz. 15.00 zapraszamy Was do supraskiego muzeum na specjalne spotkania, w trakcie których poznacie jej historię.
Ikona stanowi cenne uzupełnienie zgromadzonych zabytków związanych z terenami Rzeczypospolitej. Autorem ikony jest Mistrz Deesis z Bartnego. Dzieła z kręgu tego mistrza cechuje wysoki poziom artystyczny. Ikona została namalowana w oparciu o dawne wzorce, w bardzo płynny sposób zaadaptowane i wzbogacone o estetykę XVI-wiecznej ikony karpackiej. Autor został rozpoznany przez badaczy tematu na podstawie ikon z rzędu Deesis z ikonostasu w cerkwi św. św. Kosma i Damiana w Bartnem. Twórczość tego malarza zapoczątkowała manierę malarską, która była rozpoznawalna i wykorzystywana w wielu innych dziełach.
Zabytek XVI-wieczny o tak udokumentowanej proweniencji będzie stanowił bardzo istotny punkt programowy w narracji kolekcji ikon karpackich, reprezentujących niejednokrotnie idee i wzory artystyczne promieniujące na sztukę cerkiewną tworzoną w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Zakupiona ikona zostanie umieszczona pośród innych zabytków reprezentujących sztukę cerkiewną z terenów Podkarpacia.
Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych” oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
źródło:  https://www.facebook.com/MuzeumPodlaskie/posts/pfbid0XzyrwEAjngEk7dj5DZ3M2BUb7qz3gNNDGJH1hrAvWsApERYUvkvhTASmy7cf7vobl
brak komentarzy

Zostaw komentarz