Kazania

  1. Kazanie na temat ośmiu błogosławieństw:

              8 błogosł.

2. Kazanie o powołaniu

              Kazanie z 27 11. 2016r.

3. Kazanie o miłosiernym Samarytaninie.

               Kazanie z 27 11. 2016r.