Parazytologiczne badanie kału populacji jelenia w OHZ Nadleśnictwa Gorlice

Parazytologiczne badanie kału populacji jelenia w OHZ Nadleśnictwa Gorlice

 

  1. Badania parazytologiczne zostały przeprowadzone w ciągu pięciu tygodni w okresie na przełomie lutego i marca 2018r. W pierwszej kolejności podzielono Ośrodek Hodowli Zwierzyny na pięć części, w których centralne miejsce zajmowało karmisko. Obwody te to: Drageszów, Pętna, Owczary, Bartne i Bodaki. Próby kału pobierano w okresie zimowym aby zachować żywotność pasożytów a w lutym (duża pokrywa śniegowa) aby można było rozpoznać płeć i wiek osobnika.

 

 

W każdy poniedziałek pobierano próby  (do 30 z każdego karmiska i okolicy), a przez następne 5-6 dni je badano. Ze względów technicznych możliwe było badanie wyłącznie 6 prób dziennie. Pozostałe próbki przechowywano w chłodzie, co zapewniło żywotność larw w kale. Do badań pobierano minimum 6 grudek kału (od byka, od łań i cieląt do 10). Niektóre próbki można było już zidentyfikować przy karmisku, niektóre przy odchodzeniu od karmiska a niektóre dopiero przy żerowaniu chmary jeleni na liściach jeżyny. Zajmowało to niestety sporo czasu, dlatego dziękuję pracownikom OHZ za pomoc w pozyskiwaniu próbek.

Badania parazytologiczne kału prowadzono na trzy sposoby: hodowle robaków płucnych, dekantację i flotację.  Hodowlę robaków płucnych realizowano przy pomocy zmodyfikowanej metody Baermana. Lejki z badanym materiałem podgrzewano lampą podczerwieniową przez 24 godziny. Do tego badania przeznaczano połowę pobranego materiału od danego osobnika (minimum 3 grudki).  Na dnie lejka zbierał się przesącz, który w ilości 1 cm3 spuszczano na szalkę Petriego, a następnie oglądano go pod mikroskopem. Z dużym przybliżeniem można stwierdzić, że ilość stwierdzonych larw w przesączu odpowiadała ilości znajdujących się w 1 grudce kału – około 1 – 2 gramów

 

Do badań metodą dekantacji użyto najczęściej jednej/dwóch grudek kału rozcieranego w wodzie destylowanej i obserwowano po 10/20 – krotnym powiększeniem. Roztary badany materiał (kał) obserwowano pod 10-krotnym powiększeniem na szalce Petriego.

Do badań flotacji stosowano metodę Fȕlleborna. 1-2 grudek kału rozcierano w cylindrze a następnie przecierano prze sito. Po 40 minutach pobierano ezą krople płynu, który obserwowano najpierw na szkiełku podstawowym w powiększeniu 20- krotnym. Następnie badaną krople przesączu przykrywano szkiełkiem nakrywkowym i obserwowano pod powiększeniem 100 – krotnym. W wynikach   poniżej podano ilość jaj czy cyst stwierdzanych w kropli przesączu. Z dużym przybliżeniem można stwierdzić, że ilość ta odpowiada ilości w 0,1 g badanego kału.

  1. Wyniki

Karmisko Pętna

nr próbki rodzaj zwierzęcia Robaki płucne dekantacja flotacja
1. ciele 0 0 0
2. byk 0 0 0
3. ciele 0 0 0
4. byk 0 0 0
5. łania 0 0 0
6. byk 1 szt. Protostrongylus 0 0
7. łania 0 0 0
8. ciele 2 szt. Protostrongylus pojedyncze jajo Oxyuris (owsika) 0
9. łania 4 szt. Protostrongylus 0 0
10. łania 0 0 0
11. łania 4 szt. Protostrongylus 0 0
12. łania 2 szt. Protostrongylus 0 0
13. łania 0 pojedyncze Protostrongylus cysta Eimeria
14. łania 2 szt. Protostrongylus 0 0
15. ciele 0 0 0
16. łania 12 szt. Protostrongylus pojedyncze Protostrongylus 2 cysty Eimeria
17. łania 0 0 0
18. łania 0 0 0
19. ciele 2 szt. Protostrongylus pojedyncze Protostrongylus 1 cysta Eimeria
20. łania 6 szt. Protostrongylus 0 2 cysty Eimeria
21. ciele 6 szt. Protostrongylus pojedyncze Protostrongylus 0
22. byk 2 szt. Protostrongylus + jeden Muellerius 0 1 cysta Eimeria

 

Karmisko Owczary

1. byk 4 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
2. byk – młody 2 szt. Protostrongylus + 1 Muellerius 0 1 cysta Eimeria
3. byk 3 szt. Protostrongylus 0 3 cysty Eimeria
4. byk 2 szt. Protostrongylus 0 0
5. byk 0 0 1 cysta Eimeria
6. łania 0 0 1 cysta Eimeria
7. byk – młody 2 szt. Protostrongylus 0 0
8. lania 2 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
9. łania 4 szt. Protostrongylus 0 0
10. byk 0 0 0
11. byk 0 0 20 szt jaj Trichocephalus
12. byk 4 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
13. byk 3 szt. Protostrongylus 0 0
14. byk 10 szt. Protostrongylus 0 0
15. byk 2 szt. Protostrongylus 0 0
16. byk 2/3 szt. Protostrongylus + 1 Muellerius 0 0
17. byk 3 szt. Protostrongylus 0 0
18. byk 3 szt. Protostrongylus Jeden Protostrongylus 0
19. byk 11 szt. Protostrongylus 0 0
20. byk 0 0 0
21. byk 4 szt. Protostrongylus 0 0
22. byk 4 szt. Protostrongylus 0 0
23. łania 3 szt. Protostrongylus, 3 Elaphostrongylus (jeden 2x większy od normalnych ok 0,7 mm) 0 0
24. byk 0 0 0

 

 

Karmisko Dragaszów

25. byk 0 0 0
26. łania 11 sztuk. Elaphostrongylus 0 0
27. byk 0 Cysty przywr Setki jaj Fasciola hepatica
28. łania 3 szt. Muellerius 0 mnóstwo jaj Fasciola hepatica
29. łania 16 szt. Muellerius 0 kilka jaj Fasciola hepatica
30. łania 1 szt. z Elaphostrongylus 0 0
31. łania 2 szt. Elaphostrongylus 0 0
32. byk 0 0 0
33. łania 2  szt. – martwe Protostrongylus 0 0
34. ciele 4 szt. Elaphostrongylus 0 1 jajo Schistosoma
35. łania 0 0 0
36. byk – młody 2 szt. Elaphostrongylus 0 jedno jajo przywr
37. łania 0 0 0
38. łania 0 0 1 cysta Eimeria
39. łania 21 szt. Protostrongylus, 2 szt. Muellerius 0 2 cysty Eimeria
40. łania 2 szt. Protostrongylus 0 1 jajo Schistosoma
41. byk 2 szt. Protostrongylus 1 szt. Protostrongylus 0
42. łania 16 szt. Protostrongylus; 3szt.  Elaphostrongylus 1szt. Protostrongylus 1 cysta Eimeria
43. byk 2 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
44. łania 2 szt. Protostrongylus 0 0
45. łania 2 szt. Protostrongylus 0 0
46. łania 2 szt. Protostrongylus 0 3 cysty Eimeria
47. łania 2 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
48. byk 0 0 1 cysta Eimeria

 

Karmisko Bartne

1. łania 1 martwy – Protostrongylus 0 2 szt. cyst Eimeria
2. byk 6 szt. Protostrongylus,  1 szt. Muellerius, 2 szt. Elaphostrongylus 0 11 cyst Eimeria
3. łania 0 0 4 cysty Eimeria
4. ciele 6 szt. Protostrongylus – większość martwych 0 3 cysty Eimeria
5. łania 3 szt. Muellerius 0 2 cysty Eimeria
6. ciele 2 szt. Protostrongylus 0 3 cysty Eimeria
7. byk 0 0 0
8. byk 0 0 0
9. ciele 2 szt. Protostrongylus i 7 martwych 0 1 cysta Eimeria
10. łania 0 0 0
11. byk 0 0 3 szt. cyst Eimeria + jajo Schistosoma
12. byk 0 0 1 cysta Eimeria
13. łania 0 0 0
14. ciele 0 zapach płciowy 0
15. ciele 0 0 0
16. łania 41 szt. Protostrongylus 0 0
17. ciele 0 0 1 cysta Eimeria
18. łania 0 0 5 cyst Eimeria
19. łania 0 0 5-6 cyst Eimeria
20. łania 0 0 2 cysty Eimeria

 

Karmisko Bodaki

1. Łania 11 szt.  Protostrongylus 0 2 jaja kanciate
bn łania
3. łania 4 szt. Protostrongylus 0 0
42. łania
III byk 10 szt. Protostrongylus 0 0
1I ciele 10 szt. Protostrongylus 0 0
40. łania
II byk 11 sz. Protostrongylus 0 0
41. łania
21. byk 0 0 2 cysty Eimeria
22. łania 11 szt. Protostrongylus – połowa martnych 0 2 cysty Eimeria
23. łania 2 szt. Protostrongylus 10 szt. Protostrongylus 0
24. łania 0 0 0
25. ciele 0 0 1 cysta Eimeria
26. łania 3 szt. Protostrongylus 0 0
27. ciele 0 0 2 cysty Eimeria
28. ciele 4 szt. Protostrongylus 0 2 cysty Eimeria
29. łania 0 0 0
30. byk 11 szt. Protostrongylus 0
31. łania 6 szt. + 1 szt. Elaphostrongylus 0 6 cyst Eimeria
32. łania 2 szt. Protostrongylus 0 0
33. łania 2 szt. Protostrongylus 0 1 jajo Fasciola hepatica
34. łania 5 szt. Protostrongylus + 2 szt. Muellerius owsik + 1 szt. Protostrongylus 2 cysty Eimeria
35. łania 10szt.  Protostrongylus  + 2szt.  Muellerius 0 1 cysta Eimeria
36. łania 0 0 1 cysta Eimeria
37. łania 11 szt. Protostrongylus 0 0
38. łania 2 szt. Protostrongylus + 1 szt. Elaphostrongylus 0 2 cysty Eimeria
39. byk 2 szt. Protostrongylus 0 kilka cyst Eimeria
40.  Łania 5 szt. Protostrongylus 0 0
41.  Łania 3 szt. Protostrongylus 0 1 cysta Eimeria
42.  Łania 2 szt. Protostrongylus owsik 0
43.  łania 5szt.  Protostrongylus + 2 szt. Elaphostrongylus 1 szt. Protostrongylus 0

 

 

Nie udało się niestety określić konkretnego gatunku stwierdzanych pasożytów niemniej jednak z całą pewnością po budowie larw czy jaj można określić ich rodziny. Co pozwoliło określić także ich cykl rozwojowy, chorobotwórczość i działanie w środowisku.

Niepokój budzić może duża ilość wykrytych robaków płucnych z rodziny Protostrongylidae. Niemniej jednak w opinii pracowników OHZ nie przekłada to się na stan zdrowotny populacji. Stwierdzono duża ilość też cyst kokcydiów z rodziny Eimeria oraz pojedyncze jaj przywr i obleńców.

Badania potwierdziły również spodziewaną zależność zarobaczenia poszczególnego osobnika od jego wieku. To jest im starszy osobnik tym więcej robaków. Większe zarobaczenie stwierdzono u osobników żeńskich.

Poniżej ogony rodziny Protostrongylidae.

 

  • Wnioski

Nie stwierdza się zagrożenia parazytologicznego dla populacji jelenia OHZ Gorlice, gdyż stan zarażenia robakami przewodu pokarmowego można określić jako nieznaczny. Stwierdzono nieliczne jaja pasożytów i cysty kokcydiów. Jednak wyjątkowo duże zarażenie robakami płucnymi może budzić niejaki niepokój. Chociaż wydaje się, że nie wpływa on na zdrowie zwierząt.. Świadczą o tym obserwacje terenowe, w których nie zauważa się zwierząt wychudzonych czy charłaczych.Na brak takich osobników może jednak wpływać presja istniejących w biotopie dużych drapieżników (wilk, ryś i niedźwiedź) Nie można stwierdzić jednoznacznie czy zarobaczenie wpływa na niedobory mineralne a w następstwie tego na zgryzanie sadzonek. Należy jednak brać pod uwagę taką hipotezę w dalszych badaniach. Koniecznym jest również uwzględnienie zmian biotopu w ostatnich latach wynikających z budowy dróg i melioracji w OHZ. Zmiany te powodują wysuszenie środowiska a w konsekwencji obniżenie populacji żywiciela pośredniego robaków płucnych, którym jest ślimak. Znaczną ciekawostką jest również stwierdzenie w badaniach nowo pojawiającego się gatunku w Polsce  Elaphostrongylus cervi, na dzień obecny nie wpływającego na populację.

brak komentarzy

Zostaw komentarz