Wertep (jasełka) zorganizowane przez matuszkę Olgę Paszkiewicz wciąż trwają

Wertep w tym roku zorganizowała sama młodzież i jak co roku zebrała znaczną sumę pieniędzy, która przekazała na potrzeby remontowe cerkwi.

Bieg przełajowy

W tym roku zorganizowaliśmy bieg przełajowy dla młodzieży śladami przerzutu przez granicę polsko-wegierską.

Remont kopuł w cerkwi w Bartnem

Udało nam się w trzech projektach wykonać remont trzech kopuł w cerkwi prawosławnej p. w. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem. Chociaż się opierałem to pani Mirka razem z imością przekonały mnie do inwestowania w miedź.

Wymiana blachy nad prezbiterium oraz malowanie dachu nad nawą w Wołowcu

Dzięki osobistemu zaangażowaniu pana marszałka Leszka Zegzdy zmieniono regulamin przyznawania dotacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Dla remontu cerkwi w Wołowcu przyznano dotację w wysokości 90%. W ten sposób zaczęliśmy remontować tę świątynię.

Elewacja zewnętrzna cerkwi w Bodakach

W cerkwi prawosławnej p. w. św. Dymitra z Tesalonik wymieniliśmy starą elewacje zewnętrzną.

Służba w Świątkowej

W tym roku parafia nasza zorganizowała i liturgię ku czci męczenników kapłana Pawła i jego małżonki Joanny w Świątkowej.

Chór parafialny z Krynicy

W ramach projektu „Powrót Bortniańskiego do Bartnego” wystąpił  u nas chór parafialny z Krynicy.

Poświęcenie prestołu

Nasza parafia doczekała się nowego prestołu. Wykonaliśmy go na wzór tego, który znajduje się w „starej” cerkwi z jesionowego drewna. Nie użyto gwoździ tylko kleju. Blat o grubości 6 cm. Poświęcił go Władyka Adam i Paisjusz.

Odsłonięcie pomnika Dymitra Bortniańskiego

W tym samym dniu został uroczyście odsłonięty pomnik Dymitra Bortniańskiego. Autorem i wykonawcą był gorlicki rzeźbiarz Zdzisław Thol, zaś fundatorem parafia. Wspomogli nas też Łemkowie z poza parafii.

Odsłonięcie pomnika Dymitra Bortniańskiego

Potem odbył się wspólny obiad, mój referat o Dymitrze Bortniańskim, występy chórów, wystawy i zawody sportowe i drwali a na koniec zabawa.

Trzecia ścieżka edukacyjna – ptasia

Udało się na poprowadzić trzecią ścieżkę edukacyjną z Bodaków do Wołowca, na której można obserwować rzadkie ptaki.