Kolęda

Wertep matuszki Olgi wciąż trwa w naszej wsi.

Pielgrzymka na górę Jawor

W tym roku poszliśmy razem z młodzieżą w pielgrzymce na górę Jawor

Warsztaty dla dzieci

W lecie odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci.

Dni Bartnego

W dniu 17 lipca 2010r. we wsi Bartne odbyła się impreza w ramach Mecenatu Małopolski  pod nazwą „Dni Bartnego” W imprezie wzięli udział mieszkańcy gminy Sękowa oraz liczni odwiedzający ją w okresie wakacyjnym turyści. W organizację zaangażowało się całe miejscowe społeczeństwo

W ramach imprezy zorganizowano zawody sportowe dla dzieci. Największym powodzeniem cieszyły się jak co roku zawody strzeleckie  – z wiatrówek do tarczy. Przepięknie położona wśród lasów wieś Bartne słynie z młodych i przystojnych pilarzy; w zawodach drwali w tym roku zwyciężył Władysław Kopcza. W ramach projektu można było wysłuchać koncertów łemkowskiej muzyki ludowej reprezentowanej przez zespół prowadzony przez Mirosława Bogonia z GOK w Sękowej oraz zespół „Wirchnia” z Polan. Można było wysłuchać również koncertu muzyki cerkiewnej, który odbył się w cerkwi prawosławnej w Bartnem. Parafialny chór dziecięcy zaprezentował głównie utwory pochodzącego z Bartnego Dymitra Bortniańskiego. W godzinach wieczornych można było bawić się na zabawie ludowej.

Wyróżnienie w dziedzinie turystyki

W dniu 8 października br w ramach obchodów „Dnia Turystyki” Marszałek Województwa Małopolskiego wyróżnił ojca Mirosława Cidyło Proboscza Parafii Prawosławnej w Bartnem dyplomem uznania za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim.

W słowach gratulacyjnych podziękował całej społeczności prawosławnej województwa za promocję kultury prawosławnej  w Województwie Małopolskim związanej z organizacją imprez kulturalnych, odnową zabytków i zaangażowaniem w inne  projekty promujące województwo

Kiermesz w Bartnem

Kiermesz w Bartnem tego roku wyjątkowo uroczysty celebrowała Władyka Adam i Władyka Paisjusz.

Czwarta – ostatnia ścieżka edukacyjna

W tym roku wykonaliśmy czwartą ścieżkę edukacyjna w Bartnem – prowadząca do Świątkowej przez opuszczoną wieś Świerżową.

Dalszy remont dachu w cerkwi w Bartnem

Dziękujemy Bogu za możliwość skończenia remontu dachu w naszej świątyni.

Elewacja wewnętrzna w cerkwi w Bodakach

Nareszcie cerkiew w Bodakach wygląda wewnątrz jak cerkiew a nie jak szopa.

Remont wieży w cerkwi w Wołowcu

Udało się pokryć gontem boki wieży w Wołowcu.

Z całego serca pragnę podziękować duchowieństwu i wiernym Cerkwi Prawosławnej w Polsce za szczodrość i wspomożenie finansowe remontu cerkwi p.w. św. Kosmy i Damiana w Bartnem. Wasza ofiarność pozwoli nam na zakończenie II etapu remontu dachu.

W 2007   Pierwszą pracą budowlaną było wykonanie fundamentów. Cerkiew znajduje się na terenie podmokłym, dlatego czasami (po silnych deszczach) przepływał pod nią pobliski rwący strumień. Fundamenty zostały wykonane z wykutego przez parafian kamienia, postawionego na ziemi.  Z biegiem lat zaczęły się one zapadać, co spowodowało różnice w poziome równą 30 cm. Prace były bardzo utrudnione. Po wykonaniu  1,5 metra wykopu wylewano część  zbrojonej ławy fundamentowej, na niej murowano bloczki i na tym układano dawny kamień. Wykopy  były codziennie zalewane przez zbierającą się wodę, tak że trzeba ją było wypompowywać. W ten sposób udało się wymurować cały fundament, otoczyć go peszlem na głębokości 1,30 m. i odprowadzić zbierająca się wodę do pobliskiego potoku Bortnianka. Następnie z płaskiego kamienia wykonano opaskę (odbojówkę) i fragment chodnika przebiegającego od drzwi cerkwi do przyszłej bramy. Później utwardzono i wylano asfaltem parking przed cerkwią i samo dojście do bramy. W następnej kolejności wwieziono do wnętrz cerkwi 80 kubików kamienia. Wykonali to parafianie, każda rodzina po wozie. Dalej nasypano żwir, piasek, wyłożono folią, styropianem, siatką zbrojeniową i zalano 4 cm wylewką betonową. Potem wykonano z 4 cm deski jodłowej na legarach podłogę w prezbiterium i nawie, zaś przedsionek wyłożono, w nawiązaniu do kamieniarskiej tradycji wsi Bartne, 3 cm. płytką kamienną. Od strony wschodniej (z góry) wykopano 4 metrową studnię, która zbiera ściekającą wodę. Od niej przekopano odprowadzenie do rzeki. Całość cerkwi opasano drugim powierzchownym peszlem, co spowodowało  osuszenie terenu wokół niej. Lakierowanie podłogi zakończono w grudniu. Musieliśmy ogrzewać cerkiew gazowymi piecykami aby stwardniał lakier. Większość prac wykonała firma „Dybczak” z Ropicy Górnej za cenę pokrywającą ledwo koszty, za co jej serdecznie dziękuję.

Prace w 2008 roku  rozpoczęły się od rozszalowania ścian, które wykonali parafianie własnymi rękoma. Najpierw zdjęto deski szalowania zewnętrznego. Zaczęliśmy od strony wschodniej, po kilku godzinach ujrzałem belki i kiedy zobaczyłem, że w 100% są do wymiany  rozpłakałem się. Kosztorys przewidywał jedynie 33%. Po modlitwie okazało się, że następne ściany są w daleko lepszym stanie (za wyjątkiem przedsionka). Brak wiązania ścian spowodował odchylenie ich na zewnątrz o około 30 cm. Ściany przypominały odwróconą pagodę. Potem skuliśmy tynki wewnętrzne – otynkowane drewno całkowicie spróchniało. A trzeba wiedzieć, że do budowy użyto drewna nie sezonowanego. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymieniono około 60 % belek konstrukcyjnych. Belki zostały omszone. Później wykonano okna skrzynkowe i nowe kraty. Na koniec cerkiew została oszalowana pionowo, tak jak wyglądała przed wojną. Na 2009 rok rozpoczęto remont przeciekającego dachu. Po wizji lokalnej okazało się, że wymiany wymaga prawie 40% drewna konstrukcyjnego, całość deskowania i blacha, która pochodzi jeszcze z 1928 roku. W zeszłym roku udało nam się wykonać remont  kopuł . Bez zaangażowania parafian, bez wielkiej łaski Bożej, na pewno powyższych prac nie udałoby się wykonać, dlatego Panie dziękujemy Ci za opiekę nad nami.

proboszcz