Świat pod Kiczerą

Zorganizowaliśmy we współpracy z zespołem Kiczera z Legnicy imprezę pod tytułem „Świt pid Kiczerom”

Kiermesz w Bartnem

Znowu kiermesz

Remonty cerkwi w Bartnem

Udało się nam założyć instalację elektryczną, przeciwwłamaniową, przeciwpożarową, poddać konserwacji ikonostas, oraz wykonać sufi oraz  polichromię na suficie w prezbiterium w cerkwi w Bartnem.