Pierwszy od lat chrzest w Wołowcu

Pierwszy chrzest w rodzinie Leszka i Joanny Hutyriak w Wołwocu małek Wiktorii. Jedyna młoda rodzina w naszej parafii w tej wsi.

Remont elewacji przedsionka w cerkwi w Bartnem

Udało się nam wreszcie zakończyć remont budynku cerkwi

Odnowienie ścieżki edukacyjnej

Nowe – tym razem kamienne ławki w Bartnem

Kontynuacja konserwacji ikonostasu w Wołowcu

Kontynuujemy konserwację ikonostasu w Wołowcu.

Odnowienie Krzyża „Talerhoffskiego”

W 100 lecie obozu koncentracyjnego w Talerhoffie odnowiliśmy Krzyż upamiętniający ofiary.

Kiermesz w Bartnem

Święto w Bartnem, w tym roku wyjątkowe uroczyście. Celebrował Jego ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Paisjusz.