Święto Chrztu Pańskiego w Bartnem

Święto Jordanu na rzece Bartniance