cerkiew w czasie budowy

Cerkiew prawosławna p w. Św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem wybudowana w dwa jesienne miesiące 1928r.

lata 70 – te

Cerkiew prawosławna p w. Św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem wybudowana w dwa jesienne miesiące 1928r.

rezerwat ruralistyczny

Niestety wpisano naszą wieś jako rezerwat ruralistyczny.

remont cerkwi w Wołowcu w roku 90-tym

Tak uratowano świątynię

rukopołeżenie i przyjazd do Bartnego

 

Morochów na Spotkanie Pańskie 2007 rok