Akatysty

Akatyst miłości

Akatys dziękczynny

Akatys pokutny

Akatys miłości - cerkiewnosłowiański

Akatyst dziękczynny - cerkiewnosłowiański

akatyst pokutny - cerkiewnosłowiański

Akatyst do św. Dymitra z Tesalonik czytany co miesiąc przed Jego moszczami w Jego cerkwi w Bodakach.

Akatyst do Bogurodzicy w ikonie „Wzyskanie pohibszych” czytany co wtorek w cerkwi prawosławnej w Bartnem

Akatyst do Bogurodzicy w ikonie „Niupiwajemaja Czasza”” czytany co poniedziałe

k w cerkwi prawosławnej w Bartnem