Historia wsi Bartne zaczęła się od braci Boroszowiczów, kamieniarzy z Jasionki. Przychodzili tu do kamieniołomów. Na stokach Magurycza wydobywali gruboziarnisty piaskowiec, sywyj kamiń, dobry na żarna i młyńskie kamienie. Kiedy znudziło im się tak ciągle chodzić i wracać, „na pniaku ściętego drzewa” wybudowali pierwszą chatę, a potem młyn. Od tej chaty i tego pnia zaczęło się Bartne.

Poborcy podatków odnaleźli je już w 1595 roku. Skrupulatnie policzyli zagrody (wyszło im 18). Z roku na rok, ze stulecia na stulecie wieś rosła.

Dziś Bartne to wieś rolnicza położona pomiędzy Magurą Małastowską i Wątkowską. Znajduje się w niej kilkadziesiąt zabytków nieruchomych – głównie zabudowa oraz kilkadziesiąt kilometrów wyznaczonych szlaków turystycznych.

W 2019 roku Parafia w budynku świetlicy wiejskiej zrealizowała projekt muzeum historyczno-kulturowego. W ramach wystawy prezentowana jest historia wsi Bartne oraz środowisko przyrodnicze wsi. Część przyrodnicza zorganizowana jest przez Magurski Park Narodowy. przed świetlica można obejrzeć betonową tablicę z tropami zwierząt występujących w MPN.

W budynku świetlicy wiejskiej parafia dysponuje miejscami noclegowymi.

W piwnicy budynku starej plebani znajduje się ujęcie wody mineralnej zwane „Źródełkiem św. Michała”

W budynku starej plebani znajduje się też wystawa pszczelarska „Żywy ul”, gdzie można się zapoznać z życiem pszczół i gospodarka pasieczną.

W budynku starej plebani można również obejrzeć wystawę pamiątek jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Adama

Ścieżka edukacyjna – Wołowiecki Put

Ścieżka edukacyjna – Kornuty

Ścieżka edukacyjna – Kamieniołom Magurycz

Ścieżka edukacyjna – Świerżowa – Krzyż Papieski