Obszerny artykuł na temat zabudowy wsi Bartne dostępny jest pod n/w linkiem:

https://ochronazabytkow.nid.pl/wp-content/uploads/2019/08/OZ_1-2014_Laskowski.pdf

 

Wieś Bartne w powiecie gorlickim1 –konserwatorska klęska bez happy endu

Andrzej Laskowski historyk sztuki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie

Niniejszy tekst poświęcony jest klęsce,jaką poniosły służby konserwatorskie w prowadzonych w dobrej wierze staraniach o ocalenie unikatowej łemkowskiej wsi Bartne. Powstał równo 35 lat po wpisaniu układu i zabudowy wsi do rejestru zabytków, jako swo-iste epitafium, ale i przedmiot refleksji dla wszystkich nas, którym dobro zabytków leży na sercu.

Wpis do Rejestru Zabytków