Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Decyzja – cmentarz w Bartnem

 

 

Artykuły

Roman Reinfus „Rzeźba Figuralna Łemków”

część 1

część 2

 

 

 

ZABYTKOWE KRZYŻE NAGROBNE

Krzyż nagrobny

Nagrobek z datą „1896” na licu, krzyż jednoramienny zakończony trójliściem, niegdyś z rzeźba ukrzyżowanego (niezachowana) wym. 252 cm x 84 cm.

Krzyż nagrobny Teodora Felenczaka

Wykonany z piaskowca, tablica inskrypcyjna z białego marmuru, cokół z nasadnikiem w formie attyki z reliefem liści dębu i palmet, na licu wnęka gipsowa z figurą Bogurodzicy, na cokole trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1941; wym 275 cm x 80 cm.

Krzyż nagrobny Anny Żuraw

Wykonany z piaskowca na kostkowej podstawie z datą „1904”; prostopadłościany cokół z inskrypcją: na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym 300 cm x 63 cm.

Krzyż nagrobny Aleksandry Horbal i  jej córki Marii

Wykonany z piaskowca, ufundowany przez jej męża Piotra, prostopadłościan – cokół zwieńczony formą schodkową, na licu arkadowa płycina inskrypcyjna, na cokole trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym 233 cm x 69 cm.

Krzyż nagrobny

Nagrobek prostopadłościenny cokół w dolnej partii z uskokowym fazowaniem, w górnej z płyciną inskrypcyjną; na cokole jednoramienny żeliwny krzyż z promieniami na skrzyżowaniu ramion, z postacią Ukrzyżowanego. Bogurodzica i św. Jan przy podstawie; 1894r.; wym360 cm x 92,5 cm.

Krzyż nagrobny Jozafata Karczmarczyka

Nagrobek z piaskowca, podstawa z data  „1903”; cokół prostopadłościenny z inskrypcją, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym 305 cm x 92 cm.

Krzyż nagrobny Marii Cirkit

Nagrobek z piaskowca, na podstawie kostkowej z datą „1903”; prostopadłościenny cokół z inskrypcją, a nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym. 31 cm x 86 cm.

Krzyż nagrobny Pawła Horbala

Nagrobek z piaskowca, ufundowany przez Aleksego Horbala, prostopadłościenny cokół zwieńczony  schodkową formą, na licu arkadowa płycina inskrypcyjna; na cokole trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1929r.; wym 200 cm x 50 cm.

Krzyż nagrobny Teodozji Kuziak

Nagrobek z piaskowca, cokół z arkadowa płycizną inskrypcyjną, na min trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; przed nagrobkiem leżąca prostokątna płyta z owalnym otworem pośrodku; 1934; wym 217 cm x 68 cm.

Krzyż nagrobny Piotra Hnatowicza

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z inskrypcją, an nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1904r.; wym 305 cm x 84 cm.

Krzyż nagrobny Ignacego Felenczaka

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościennej cokół z płycina inskrypcyjną zwieńczona łukiem nadwieszonym; na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1907r.; wym 245 cm x 80 cm.

Krzyż nagrobny Marii Opikun i jej syna Teodora

Mogiła ziemna w prostokątnym obramowaniu, cokół z jednoramiennym krzyżem z żeliwnym odlewem postaci ukrzyzowanego, na licu wgłębnie ryta inskrypcja; 1925r.; wym 215 cm x 103 cm.

Krzyż nagrobny Teodozji Kwoczki

Nagrobek z piaskowca, prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo, na licu marmurowa inskrypcja i wnęka z rzeźbą Bogurodzicy, na cokole trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego, pocz. XX w.; wym. 217 cm x 50,5 cm.

Krzyż nagrobny Jana Horbala

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z inskrypcją, z fazowaniem w dolnej partii, na nim jednoramienny krzyż o rozbudowanej dekoracyjnej formie i wgłębnej płycinie pod rzeźbę Ukrzyżowanego (niezachowana); 1898r.; wym. 280 x 85cm.

Krzyż nagrobny Arseniusza Dokli

Nagrobek z piaskowca, na frazowanej kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół zwieńczony formą schodkową, z arkadowa inskrypcją, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1934r.; wym 224 cm x 70 cm.

Krzyż nagrobny matuszki Olgi Paszkiewicz i jej córki Lidii

Nagrobek z piaskowca,ustawiony na mogile ziemnej w prostokątnym obramowaniu, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z arkadową płycina, z wgłębnym rytem trójramiennego krzyża i wici roślinnej, i granitową prostokątna tablicą inskrypcyjna, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowaneg0, lata 30 XX w.; wym. 230 cm x 75 cm.

Krzyż nagrobny Bazylego i Marii Szkurat

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z wgłębnie ryta inskrypcją i datowaniem „1905” na licu, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym. 200 cm x 87 cm.

 

 

Krzyż nagrobny Marii Honczak

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z gzymsowaniem, daszkowym nasadnikiem i inskrypcją na licu, na nim jednoramienny stylizowany krzyż z wgłębną płyciną w formie Ukrzyżowanego (rzeźby brak); wym 315 cm x 81 cm.

 

 

 

Krzyż nagrobny Maksyma …

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie z tablica inskrypcyjną prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo z płaskorzeźbą „święta Rodzina”; na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; pocz. XX w.; wym. 233 cm x 70 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Cypriana Kwoczki

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z gzymsowym nasadnikiem w formie ściętego daszku, z płyciną inskrypcyjną na licu, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym. 243 cm x 58 cm.

 

 

 

 

Krzyż nagrobny … Honczak, ufundowany przez Piotra i Marię Honczak

Nagrobek z roku1893, podstawa kostkowa z z zygzakowatymi płycinami na bokach i licu, na niej prostopadłościenny cokół zwieńczony nasadnikiem z łukiem nadwieszonym i arkadową attyką; na licu trójramienny krzyż o trójlistnych ramionach, prawa ściana z inskrypcją; na cokole jednoramienny krzyż wypełniony ornamentem roślinnym z postacią Ukrzyżowanego, owalną tarczą inskrypcyjna okoloną wińcem ze wstęgą i aniołkami u podstawy; wym. 287 cm x 77 cm.

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Bazylego i Anny Gracoń

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej, frazowanej podstawie prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo, frazowany w górnej partii, na licu płycina inskrypcyjna zwieńczona łukiem arkadowym; na cokole trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1931r.; wym. 240 cm x 68 cm.

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny … Smerekanycz

Nagrobek z piaskowca,ufundowany przez męża Stefana i córkę Marię; na kostkowej, frazowanej podstawie z płyciną inskrypcyjną  prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo, w górnej partii fazowany, z płyciną zwieńczona łukiem arkadowym, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1932r.; wym. 222 cm x 66 cm.

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Michała i Marii Felenczak

Nagrobek z piaskowca, na podstawie kostkowej prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo, z marmurową tablica inskrypcyjną, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1939r.; wym. 217 cm x 72 cm

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Jana i Zofii Horbal

Nagrobek na podstawie kostkowej z datą „1896” prostopadłościenny cokół z nasadnikiem z łukiem nadwieszonym i fryzem arkadowym, na nim żeliwny krzyż z aniołkami u podstawy; wym. 144 cm x 99 cm.

 

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Justyny Felenczak

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie z datą „1911, prostopadłościenny cokół z inskrypcją na licu, zamknięty profilowana opaską, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wy. 266 cm x 99 cm.

 

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Jana Felenczaka

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej fazowanej podstawie prostopadłościenny cokół z gzymsowym nasadnikiem o formie ściętego daszku i płycina inskrypcyjna na licu, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; 1918r.; wym. 235 cm x 59 cm.

 

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Jana i Zofii Dutkanycz

Nagrobek z piaskowca z żeliwnym krzyżem, na kostkowej podstawie z datą „1897” cokół z rozbudowanym nasadnikiem z łukiem nadwieszonym i arkadową attyką, na licu wgłębnie ryty trójramienny krzyż, na nim jednoramienny ażurowy krzyż żeliwny wypełniony stylizowanym ornamentem roślinnym z postacią Ukrzyżowanego, owalna tarcza inskrypcyjna okolona wieńcem, przy podstawie aniołek; wym 172 cm x 78 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż nagrobny nn

Nagrobek z piaskowca,  na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z płycina inskrypcyjną na licu, w górnej partii przewężony schodkowo, z daszkowatymi spływami po bokach; na nim trójramienny krzyż  z postacią Ukrzyżowanego; 1927r.; wym. 216 cm x 50 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrobek Joanny Pelesz ze Szczawińskich

Nagrobek z piaskowca Joanny Pelesz ze Szczawińskich urodzonej w Regietowie, zony nauczyciela szkoły ludowej. Mogiła ziemna wydzielona wysokim prostokątnym obramowaniem, na prostopadłościennym cokole z marmurową tabliczką inskrypcyjną żeliwny krzyż wypełniony stylizowanym ornamentem roślinnym z postacią Ukrzyżowanego. Pod Krzyżem Bogurodzica z Marią Magdaleną i św. Janem;1884r.; wym. 248 cm x 54cm.

 

 

Nagrobek Waleskiej

Nagrobek z piaskowca w formie obelisku, właścicielki wsi, podstawa z owalnych bloków kamiennych, na niej prostopadłościenny cokół zwieńczony stożkiem, z płycina inskrypcyjna na licu; krzyż oparty o cokół, trójramienny z medalionem z głowa Chrystusa. wym. 205 cm x 92 cm.

 

 

Cmentarny Krzyż Gromadzki

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z wgłębnie wyrytą datą „1877” na licu, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym. 420 cm x 83,5 cm.

 

 

Krzyż nagrobny Marii Steranki

Nagrobek z piaskowca  Marii Steranki z Dziambów, na trójstopniowej schodkowej podstawie prostopadłościenny cokół z wgłębną płyciną inskrypcyjną, na nim trójramienny krzyż z żeliwna postacią Ukrzyżowanego; 1935r.; wym. 240 cm x 78 cm.

 

 

 

Krzyż nagrobny nn

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie z płycina na licu prostopadłościenny cokół z płycina inskrypcyjną zwieńczoną dekoracyjnym łamanym łukiem, w górnej partii przewężony, z bocznymi stożkowatymi daszkami, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego; wym. 225 cm x 77 cm.

 

 

 

 

Krzyż nagrobny Pelagii Worobel

Nagrobek z piaskowca z żeliwnym krzyżem, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół z daszkowatym nasadnikiem i inskrypcją na licu, na nim żeliwne zwieńczenie neogotyckie z przedstawieniem Trójcy Świętej; 1877r.; wym. 260 cm. x 77 cm.

Krzyż nagrobny Jana Kozaka

Nagrobek z piaskowca, na kostkowej podstawie prostopadłościenny cokół przewężony schodkowo, fazowany w górnej partii, z płyciną inskrypcyjną zwieńczona łukiem arkadowym na licu, na nim trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego, wy. 225 cm. x 67 cm.

 

Krzyż nagrobny nn

Nagrobek z piaskowca,  prostopadłościenny cokół  z płyciną inskrypcyjną o dekoracyjnym łamanym łuku, trójramienny krzyż z postacią Ukrzyżowanego, 1900r.; wym. 225 cm x 77 cm.

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.