Pascha 2007

Pierwsze święta nowego proboszcza ks. Mirosława Cidyło i jego matuszki Marii jako psalmisty. Zaobserwowałem wielki zaangażowanie parafii.

Remont fundamentów cerkwi prawosławnej w Bartnem

Dzięki pani Mirosławie Kopystiańskiej, która wsparła proboszcza jeszcze w czasie jego pracy w Warszawie rozpoczęliśmy prace remontowe przy naszej cerkwi.

Dni Dziedzictwa w Bartnem

We współpracy z gminą Sękowa zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą „Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Turcy z Cypru

Odwiedzili nas Turcy z Cypru

Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

W Bartnem to wyjątkowe święto. Szczególnie adorujemy w tym czasie Poczajowską Ikonę Bogurodzicy.

60 – lecie akcji „Wisła”

Zaangażowaliśmy się w obchody 60- lecia akcji „Wisła”

Przeniesienia moszczy św. Maksyma

Aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach przeniesienia moszczy św. Maksyma Gorlickiego ze Żdyni do Gorlic.

Prazdnik w Bodakach

Modlitewny prazdnik ku czci pokrowitela cerkwi w Bodakach św. Dymitra z Tesalonik.

Prazdnik w Bartnem

Prazdnik śww. Kosmy i Damiana w zimowej atmosferze celebrował Władyka Adam. Cudowna modlitewna atmosfera i rodzinny obiad, a potem wspólne śpiewanie.

Remont podłogi w cerkwi prawosławnej w Bartnem

Udało się nam w tym roku wybudować podłogę w cerkwi w Bartnem.

św. Mikołaj

Tego roku odwiedziła naszą cerkiew i dzieci św. Mikołaj