Nagroda za PROW

W sobotę 26 stycznia w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie już po raz drugi odbyła się uroczysta Gala Noworoczna „Fundusze z Kulturą”. Wśród laureatów znalazł się też ks. Mirosław Cidyło, proboszcz Prawosławnej Parafii p.w. św Kosmy i Damiana w Bartnem.

W trakcie trwania uroczystej Gali zostały przyznane nagrody w III edycji konkursu związanego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pn. „Kopalnia PO(KL)mysłów” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Wyróżnione zostały również projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) przyczyniające się do odbudowy tożsamości społecznej i kulturowej.

W drugiej kategorii, wyróżniony został ks. Mirosław Cidyło, proboszcz Prawosławnej Parafii p.w. św Kosmy i Damiana w Bartnem za Odbudowę Centrum Wsi Bartne, remont ogrodzenia przy cerkwi oraz wykonanie źródełka wody mineralnej w piwnicach starej plebanii. Serdecznie gratulujemy.

Wszystkie nagrody wręczyli wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Projekt „konserwator” cd.

Wielkie podziękowania wszystkim, którzy przez lata pracowali w naszej parafii w projekcie „Konserwator”  – do 2020 to ponad 10 osób

Wieczernia paschalna

Odwiedził nas, prowadził nabożeństwo Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Paisjusz.

Remont elewacji nawy i przedsionka w cerkwi w Bartnem

Udało się nam zdobyć środki i wykonać elewacje wewnętrzną świątyni w Bartnem. Cerkiew lekarzy na suficie przedsionka ma uzdrowienie przy owczej sadzawce.

Prowidna nedlia

W niedzielę Tomasza, pomimo złej pogody, modliliśmy się na cmentarzu.

Wystawa „Szklany ul”

W ramach PROW – leader zorganizowaliśmy wystawę – szklany ul.

Pierwsze plany dzwonnicy i ogrodzenia cmentarza

Tak sobie marzyliśmy.

Preobrażenie

Jak zawsze święcimy owoce.

Kiermesz i poświęcenie ikonostasu w Bodakach

  • W dniu 8 listopada 2013r. w dzień świętego Dymitra z Tesalonik w cerkwi poświęconej św. Dymitrowi, filialnej świątyni Parafii Prawosławnej w Bartnem odbyła się wyjątkowa uroczystość. Maleńka, kilkunastoosobowa społeczność prawosławna w Bodakach zakończyła kilkuletni remont swego chramu. Wykonano odwodnienie fundamentu, chodnik, ogrodzenie, szalowanie wewnętrzne i zewnętrzne ścian, odremontowano podłogę, wymieniono okna a nade wszystko systemem gospodarczym zbudowano ikonostas, nowy prestoł, żertwiennik i anałojczyki. Choć cerkiew istnieje od 1932 roku to ze względów niezależnych od parafian nie udawało się przez lata wyposażyć świątyni.
  • Świętą liturgię tego dnia zechciał poprowadzić Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz Biskup Gorlicki, który przed Służbą Bożą poświęcił nowy ikonostas, prestoł i żertiwennik. W nabożeństwie uczestniczyło duchowieństwo dziekanatu gorlickiego ks. dziekan prot. dr Roman Dubec, ks. prot. Władysław Kaniuk, ks. prot. Piotr Pupczyk, proboszcz parafii ks. Mirosław Cidyło oraz wielu wiernych z bliższej i dalszej okolicy. Jego Ekscelencja wygłosił okolicznościową homilię, w której przybliżył słuchaczom historię życia, męczeńskiej śmierci i cudów po niej dokonanych przez Wielkiego Męczennika. Zwracając się do wiernych podkreślił związek Łemkowskiego Prawosławia z Tesalonikami, związek trwający od czasów Cyryla i Metodego. Podkreślił, że niestety obecnie, w naszej diecezji, pozostała już tylko jedna cerkiew świętująca swój prazdnik 26 października (st. styl), dlatego prośby zanoszone w niej do św. Dymitra są szczególnie przez Niego słuchane. Wezwał wiernych do modlitwy akcentując to, że Wielkim nazywany jest Dymitr z tego powodu, że wysłuchuje ludzi. Władyka, spełniając promysł Boży, ofiarował do świątyni w Bodakach cząsteczkę moszczy św. Dymitra i zobowiązał proboszcza do służenie akatystu ku czci świętego. Ustalano czas nabożeństwa na każdą pierwszą niedzielę miesiąca na godz. 15.00.
  • Po liturgii mieszkańcy i goście udali się do świetlicy wiejskiej na obiad, w czasie którego proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, gościom za przyjazd, parafianom z trud włożony w remont i przygotowanie kiermeszu.

Remont ogrodzenia w cerkwi w Bodakach

Dzięki PROW – centrum wsi – zrobiliśmy ogrodzenie cerkwi w Bodakach

Kiermesz w Bartnem

Jak zwykle bardzo modlitewnie.

Remont w Wołowcu

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyremontowaliśmy Królewskie Wrota ikonostasu cerkwi prawosławnej w Wołowcu.

Grzybobranie

Dwie osoby w dwie godziny